Typ tekstu: Książka
Autor: Zarzycki Jan
Kuryszko Jan
Tytuł: Anatomia mikroskopowa zwierząt i człowieka
Rok: 1995
z antygenem. Limfocyty "pamięci immunologicznej" żyją przez wiele lat.
Pobudzenie przez antygen limfocytów T wyraża się poszerzeniem grasiczozależnej strefy przykorowej w węzłach chłonnych oraz okołotętniczych pochewek limfatycznych w śledzionie. W obu tych obszarach występuje więcej komórek zasadochłonnych.
Oprócz wymienionych rozróżnia się jeszcze dwa rodzaje (dwie subpopulacje) komórek szeregu T: 1. pomocnicze limfocyty T i 2. supresorowe limfocyty T.
Pomocnicze limfocyty T wytwarzają mediatory (limfokininy, które powodują przekształcenie się limfocytów B, w immunoblasty B, z których z kolei powstają komórki plazmatyczne. W ten sposób bez pomocniczych limfocytów T limfocyty B tracą zdolność uczestniczenia w wytwarzaniu przeciwciał.
Supresorowe limfocyty T obniżają zdolność limfocytów
z antygenem. Limfocyty "pamięci immunologicznej" żyją przez wiele lat.<br>Pobudzenie przez antygen limfocytów T wyraża się poszerzeniem grasiczozależnej strefy przykorowej w węzłach chłonnych oraz okołotętniczych pochewek limfatycznych w śledzionie. W obu tych obszarach występuje więcej komórek zasadochłonnych.<br>Oprócz wymienionych rozróżnia się jeszcze dwa rodzaje (dwie subpopulacje) komórek szeregu T: 1. pomocnicze limfocyty T i 2. supresorowe limfocyty T.<br>Pomocnicze limfocyty T wytwarzają mediatory (limfokininy, które powodują przekształcenie się limfocytów B, w immunoblasty B, z których z kolei powstają komórki plazmatyczne. W ten sposób bez pomocniczych limfocytów T limfocyty B tracą zdolność uczestniczenia w wytwarzaniu przeciwciał.<br>Supresorowe limfocyty T obniżają zdolność limfocytów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego