Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
pomocą pikiet, bez rysunku warstwicowego.
Pierworys mapy sytuacyjno-wysokościowej kreśli się tuszem czarnym. Przebieg warstwic kreśli się kolorem brązowym (siena palona). Wymiary znaków umownych powinny być zgodne z podanymi w katalogu Instrukcji GUGiK K-1. Grubości linii sytuacyjnych cienkich - 0,18 mm, a linii grubych - 0,5 mm. Warstwice ciągłe, pomocnicze i uzupełniające kreśli się grubością 0,13 mm, warstwice pogrubione zaś grubością 0,35 mm.
Mapę sytuacyjno-wysokościową opisuje się pismem blokowym literami alfabetu łacińskiego, oznaczenia liczbowe - cyframi arabskimi. Wyjątek stanowią oznaczenia liczby kondygnacji budynków podawane cyframi rzymskimi.
Numery punktów osnowy, oznaczenie budynków, urządzeń podziemnych i użytków gruntowych oraz opis
pomocą pikiet, bez rysunku warstwicowego.<br>Pierworys mapy sytuacyjno-wysokościowej kreśli się tuszem czarnym. Przebieg warstwic kreśli się kolorem brązowym (siena palona). Wymiary znaków umownych powinny być zgodne z podanymi w katalogu Instrukcji GUGiK K-1. Grubości linii sytuacyjnych cienkich - 0,18 mm, a linii grubych - 0,5 mm. Warstwice ciągłe, pomocnicze i uzupełniające kreśli się grubością 0,13 mm, warstwice pogrubione zaś grubością 0,35 mm.<br>Mapę sytuacyjno-wysokościową opisuje się pismem blokowym literami alfabetu łacińskiego, oznaczenia liczbowe - cyframi arabskimi. Wyjątek stanowią oznaczenia liczby kondygnacji budynków podawane cyframi rzymskimi.<br>Numery punktów osnowy, oznaczenie budynków, urządzeń podziemnych i użytków gruntowych oraz opis
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego