Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
następujące materiały i dokumenty:

1) zgłoszenie roboty,
2) sprawozdanie techniczne,
3) szkic osnowy pomiarowej,
4) dzienniki pomiarowe,
5) obliczenia współrzędnych i rzędnych wysokości punktów osnowy geodezyjnej,
6) szkic przeglądowy szkiców polowych,
7) szkice polowe z inwentaryzacji uzbrojenia terenu,
8) protokóły z wywiadu branżowego,
9) protokół kontroli technicznej,
10) inne materiały pomocnicze.

Obliczone współrzędne i rzędne punktów sieci uzbrojenia terenu należy wpisać w odrębnym wykazie.
Fragment mapy szczegółowej uzbrojenia terenu w skali 1:250 pokazano na rysunku 2.76.

2.3.2. Metody pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń podziemnych, naziemnych i nadziemnych

Jedną z metod pomiaru inwentaryzacyjnego urządzeń podziemnych jest metoda pomiaru bezpośredniego przy
następujące materiały i dokumenty:<br><br>1) zgłoszenie roboty,<br>2) sprawozdanie techniczne,<br>3) szkic osnowy pomiarowej,<br>4) dzienniki pomiarowe,<br>5) obliczenia współrzędnych i rzędnych wysokości punktów osnowy geodezyjnej,<br>6) szkic przeglądowy szkiców polowych,<br>7) szkice polowe z inwentaryzacji uzbrojenia terenu,<br>8) protokóły z wywiadu branżowego,<br>9) protokół kontroli technicznej,<br>10) inne materiały pomocnicze.<br><br>Obliczone współrzędne i rzędne punktów sieci uzbrojenia terenu należy wpisać w odrębnym wykazie.<br>Fragment mapy szczegółowej uzbrojenia terenu w skali 1:250 pokazano na rysunku 2.76.<br><br>&lt;tit&gt;2.3.2. Metody pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń podziemnych, naziemnych i nadziemnych&lt;/&gt;<br><br>Jedną z metod pomiaru inwentaryzacyjnego urządzeń podziemnych jest metoda pomiaru bezpośredniego przy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego