Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
rozładunku do miejsca odspajania.
Przemieszczanie urobku jest, jak wiadomo, rezultatem obrotu nadwozia koparki, które jest napędzane przez omawiany mechanizm oraz ruchów członów osprzętu. Kąt, o który obracane jest nadwozie zależy z konfiguracji urobiska i usytuowania względem niego miejsca rozładunku lub pojazdu odbierającego ładunek. Mechanizm obrotu nadwozia musi wykonywać także zadania pomocnicze. Zalicza się do nich utrzymywanie nadwozia koparki w wybranym położeniu:
w trakcie odspajania,
w czasie krótkich przejazdów z wiązanych ze zmianą miejsca pracy w ramach tej samej budowy,
w czasie transportu maszyny na większe odległości, głównie między budowami.
Wymagania ogólne dla mechanizmu obrotu nadwozia wynikają z jego głównego przeznaczenia i
rozładunku do miejsca odspajania.<br>Przemieszczanie urobku jest, jak wiadomo, rezultatem obrotu nadwozia koparki, które jest napędzane przez omawiany mechanizm oraz ruchów członów osprzętu. Kąt, o który obracane jest nadwozie zależy z konfiguracji urobiska i usytuowania względem niego miejsca rozładunku lub pojazdu odbierającego ładunek. Mechanizm obrotu nadwozia musi wykonywać także zadania pomocnicze. Zalicza się do nich utrzymywanie nadwozia koparki w wybranym położeniu:<br>w trakcie odspajania,<br>w czasie krótkich przejazdów z wiązanych ze zmianą miejsca pracy w ramach tej samej budowy,<br>w czasie transportu maszyny na większe odległości, głównie między budowami.<br>Wymagania ogólne dla mechanizmu obrotu nadwozia wynikają z jego głównego przeznaczenia i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego