Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
Rok powstania: 1964
z upływem lat trzech od ustania opieki lub zwolnienia opiekuna.

Rozdział III.
Nadzór nad sprawowaniem opieki.

Art. 165. § 1. Sąd opiekuńczy wykonywa nadzór nad sprawowaniem opieki, zaznajamiając się bieżąco z działalnością opiekuna oraz udzielając mu wskazówek i poleceń; przy wykonywaniu tego nadzoru sąd opiekuńczy może korzystać z pomocy społecznego organu pomocniczego w sprawach opiekuńczych.
§ 2. Sąd opiekuńczy może żądać od opiekuna wyjaśnień we wszystkich sprawach należących do zakresu opieki oraz przedstawiania dokumentów związanych z jej sprawowaniem.
Art. 166. § 1. Opiekun obowiązany jest , w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać temu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod
z upływem lat trzech od ustania opieki lub zwolnienia opiekuna.<br><br>&lt;tit&gt;Rozdział III.&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Nadzór nad sprawowaniem opieki.&lt;/&gt;<br><br>Art. 165. § 1. Sąd opiekuńczy wykonywa nadzór nad sprawowaniem opieki, zaznajamiając się bieżąco z działalnością opiekuna oraz udzielając mu wskazówek i poleceń; przy wykonywaniu tego nadzoru sąd opiekuńczy może korzystać z pomocy społecznego organu pomocniczego w sprawach opiekuńczych.<br>§ 2. Sąd opiekuńczy może żądać od opiekuna wyjaśnień we wszystkich sprawach należących do zakresu opieki oraz przedstawiania dokumentów związanych z jej sprawowaniem.<br>Art. 166. § 1. Opiekun obowiązany jest , w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać temu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2023

Zapraszamy do udziału w zabawie!

Wybierz słowo
Ile masz lat?
Honorowy Mecenas Plebiscytu

Pobierz e-book "Chwytaj mem" Bartka Chacińskiego!

Honorowy Mecenas Plebiscytu
Zagłosuj
Administratorem danych osobowych uczestników plebiscytu jest Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących prawach, dostępne jest w Regulaminie. W przypadku wyrażenia zgód marketingowych współadministratorami danych są Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. oraz ePWN Sp. z o.o., na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

WEŹ UDZIAŁ W AKCJI "MŁODZIEŻOWE SŁOWO ROKU 2023"!