Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
monitoringiem. Pierwsze spotkanie Konferencji będzie zwołane przez Dyrektora Wykonawczego Programu Ekologicznego ONZ do spraw środowiska nie później niż rok od momentu wejścia w życie niniejszej konwencji." Kontrola skuteczności tego mechanizmu zostanie przeprowadzona po dwóch latach od momentu wejścia w życie konwencji.
Powołanie sekretariatu do obsługi spotkań Konferencji Stron.
Powołanie organu pomocniczego do spraw doradztwa naukowego, technicznego i technologicznego.
Omawiana konwencja tworzy więc nową strukturę organizacyjną w ramach ONZ. Można się spodziewać, że w miarę upływu czasu będzie rosła rola i znaczenie Konwencji o różnorodności biologicznej.
Pełny tekst Konwencji o różnorodności biologicznej opublikowany został w 1993 r. przez Instytut Ochrony Światowiska. Omówienie
monitoringiem. Pierwsze spotkanie Konferencji będzie zwołane przez Dyrektora Wykonawczego Programu Ekologicznego ONZ do spraw środowiska nie później niż rok od momentu wejścia w życie niniejszej konwencji."&lt;/&gt; Kontrola skuteczności tego mechanizmu zostanie przeprowadzona po dwóch latach od momentu wejścia w życie konwencji.<br>Powołanie sekretariatu do obsługi spotkań Konferencji Stron.<br>Powołanie organu pomocniczego do spraw doradztwa naukowego, technicznego i technologicznego.<br>Omawiana konwencja tworzy więc nową strukturę organizacyjną w ramach ONZ. Można się spodziewać, że w miarę upływu czasu będzie rosła rola i znaczenie &lt;hi&gt;Konwencji o różnorodności biologicznej&lt;/&gt;.<br>Pełny tekst &lt;hi&gt;Konwencji o różnorodności biologicznej&lt;/&gt; opublikowany został w 1993 r. przez Instytut Ochrony Światowiska. Omówienie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego