Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
gospodarką przedsiębiorstwa, i to zarówno po stronie licznika, jak i mianownika.
Wielkość produkcji masowej lub jednorodnej można określić stosunkowo łatwo, ale i wówczas nasuwa się pytanie, czy uwzględniać w tym rachunku tylko produkty gotowe, czy również produkcję nie zakończoną. Rachunek skomplikuje się nam jeszcze bardziej, gdy zaczniemy rozważać sprawę produkcji pomocniczej, ubocznej, efekty pracy brygad remontowych itd.
Przy produkcji wieloasortymentowej powstaje problem wyrażenia różnych rodzajów produktów za pomocą jednolitego miernika. Próby zastosowania do tego celu tzw. suchej masy, normogodzin itp. zawiodły, wobec czego wyraża się całość produkcji jej miernikiem pieniężnym. Sporna jest przy tym kwestia, czy wyceniać tę produkcję według cen
gospodarką przedsiębiorstwa, i to zarówno po stronie licznika, jak i mianownika.<br>Wielkość produkcji masowej lub jednorodnej można określić stosunkowo łatwo, ale i wówczas nasuwa się pytanie, czy uwzględniać w tym rachunku tylko produkty gotowe, czy również produkcję nie zakończoną. Rachunek skomplikuje się nam jeszcze bardziej, gdy zaczniemy rozważać sprawę produkcji pomocniczej, ubocznej, efekty pracy brygad remontowych itd.<br>Przy produkcji wieloasortymentowej powstaje problem wyrażenia różnych rodzajów produktów za pomocą jednolitego miernika. Próby zastosowania do tego celu tzw. suchej masy, normogodzin itp. zawiodły, wobec czego wyraża się całość produkcji jej miernikiem pieniężnym. Sporna jest przy tym kwestia, czy wyceniać tę produkcję według cen
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego