Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 4 (34)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1962
jest przesunięte o 90° w stosunku do charakterystyki "ósemkowej". Wobec tego stronę, z której przychodzi fala nieznanego pochodzenia określa się w ten sposób, że po znalezieniu dwóch kierunków (kąta obraca się ramkę do pozycji maksymalnej siły odbioru. Po przestawieniu przełącznika S w położenie drugie (rys. 8) następuje odwrotne sprzężenie anteny pomocniczej i wtedy za pomocą metody porównania przychodzących sygnałów łatwo określić, po której stronie jest najsłabszy odbiór. Biegunowość połączeń ramki w odbiorniku jest tak ustalona, że zmniejszenie siły głosu wskazuje stronę, w której znajduje się namierzany nadajnik.
Przytoczone rozważania są uproszczone i stanowią tylko podstawę do zrozumienia zagadnienia pelengacji. Nowoczesne urządzenia
jest przesunięte o 90° w stosunku do charakterystyki "ósemkowej". Wobec tego stronę, z której przychodzi fala nieznanego pochodzenia określa się w ten sposób, że po znalezieniu dwóch kierunków (kąta &lt;gap&gt; obraca się ramkę do pozycji maksymalnej siły odbioru. Po przestawieniu przełącznika &lt;hi rend="bold"&gt;S&lt;/hi&gt; w położenie drugie (rys. 8) następuje odwrotne sprzężenie anteny pomocniczej i wtedy za pomocą metody porównania przychodzących sygnałów łatwo określić, po której stronie jest najsłabszy odbiór. Biegunowość połączeń ramki w odbiorniku jest tak ustalona, że zmniejszenie siły głosu wskazuje stronę, w której znajduje się namierzany nadajnik.<br>Przytoczone rozważania są uproszczone i stanowią tylko podstawę do zrozumienia zagadnienia pelengacji. Nowoczesne urządzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego