Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
prostokątnych (w obrębie studni) lub też innymi metodami zapewniającymi uzyskanie dostatecznej dokładności,
4) w przypadku studni prostokątnych i wielokątnych położenie osi kanałów wchodzących i wychodzących ze studni należy określić w nawiązaniu do osi tych studni,
5) w studzienkach, w których nie można przeprowadzić inwentaryzacji pośrednio (przy użyciu różnego rodzaju przyrządów pomocniczych), należy przeprowadzić pomiar wewnątrz studni w nawiązaniu do ustalonych osi kanałów lub innych linii pomocniczych,
6) punkty główne łuków, do których należą początki i końce łuków osi kanałów oraz punkty przecięcia się płaszczyzn czół kanałów z osiami kanałów, należy przenieść na powierzchnię terenu, podobnie jak punkty służące do wyznaczania osi
prostokątnych (w obrębie studni) lub też innymi metodami zapewniającymi uzyskanie dostatecznej dokładności,<br>4) w przypadku studni prostokątnych i wielokątnych położenie osi kanałów wchodzących i wychodzących ze studni należy określić w nawiązaniu do osi tych studni,<br>5) w studzienkach, w których nie można przeprowadzić inwentaryzacji pośrednio (przy użyciu różnego rodzaju przyrządów pomocniczych), należy przeprowadzić pomiar wewnątrz studni w nawiązaniu do ustalonych osi kanałów lub innych linii pomocniczych,<br>6) punkty główne łuków, do których należą początki i końce łuków osi kanałów oraz punkty przecięcia się płaszczyzn czół kanałów z osiami kanałów, należy przenieść na powierzchnię terenu, podobnie jak punkty służące do wyznaczania osi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego