Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
studni prostokątnych i wielokątnych położenie osi kanałów wchodzących i wychodzących ze studni należy określić w nawiązaniu do osi tych studni,
5) w studzienkach, w których nie można przeprowadzić inwentaryzacji pośrednio (przy użyciu różnego rodzaju przyrządów pomocniczych), należy przeprowadzić pomiar wewnątrz studni w nawiązaniu do ustalonych osi kanałów lub innych linii pomocniczych,
6) punkty główne łuków, do których należą początki i końce łuków osi kanałów oraz punkty przecięcia się płaszczyzn czół kanałów z osiami kanałów, należy przenieść na powierzchnię terenu, podobnie jak punkty służące do wyznaczania osi kanałów i pomierzyć w nawiązaniu do osnowy geodezyjnej.
W celu określenia właściwego przebiegu urządzeń podziemnych
studni prostokątnych i wielokątnych położenie osi kanałów wchodzących i wychodzących ze studni należy określić w nawiązaniu do osi tych studni,<br>5) w studzienkach, w których nie można przeprowadzić inwentaryzacji pośrednio (przy użyciu różnego rodzaju przyrządów pomocniczych), należy przeprowadzić pomiar wewnątrz studni w nawiązaniu do ustalonych osi kanałów lub innych linii pomocniczych,<br>6) punkty główne łuków, do których należą początki i końce łuków osi kanałów oraz punkty przecięcia się płaszczyzn czół kanałów z osiami kanałów, należy przenieść na powierzchnię terenu, podobnie jak punkty służące do wyznaczania osi kanałów i pomierzyć w nawiązaniu do osnowy geodezyjnej.<br>W celu określenia właściwego przebiegu urządzeń podziemnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego