Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 400-401
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1981
Tysiąclecia Chrztu na Rusi-Ukrainie, omówił program działalności ekumenicznej i współpracy z Ukraińską Cerkwią Prawosławną na obczyźnie (na Ukrainie - jak wiadomo - autokefaliczna Cerkiew została zlikwidowana i podporządkowana jako metropolia patriarsze Moskwy i Całej Rosji). Dokonano wyboru kandydatów do nominacji na wakujące stanowiska ordynariuszy w Filadelfii i Chicago oraz trzech biskupów pomocniczych, przedkładając Papieżowi tzw. ternę, czyli listę trzech kandydatów na każde stanowisko vacat. Wśród licznych spraw bieżących nie poruszono kontrowersyjnej sprawy ciągnącego się od kilku lat konfliktu w Wielkiej Brytanii pomiędzy bp. Horniakiem a miejscową wspólnotą ukraińskich duchownych i świeckich. Chociaż bp Horniak pragnął podobno tę sprawę postawić na porządku dziennym
Tysiąclecia Chrztu na Rusi-Ukrainie, omówił program działalności ekumenicznej i współpracy z Ukraińską Cerkwią Prawosławną na obczyźnie (na Ukrainie - jak wiadomo - autokefaliczna Cerkiew została zlikwidowana i podporządkowana jako metropolia patriarsze Moskwy i Całej Rosji). Dokonano wyboru kandydatów do nominacji na wakujące stanowiska ordynariuszy w Filadelfii i Chicago oraz trzech biskupów pomocniczych, przedkładając Papieżowi tzw. ternę, czyli listę trzech kandydatów na każde stanowisko vacat. Wśród licznych spraw bieżących nie poruszono kontrowersyjnej sprawy ciągnącego się od kilku lat konfliktu w Wielkiej Brytanii pomiędzy bp. Horniakiem a miejscową wspólnotą ukraińskich duchownych i świeckich. Chociaż bp Horniak pragnął podobno tę sprawę postawić na porządku dziennym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego