Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
lub kamieniem jego tłoczysko połączone przegubowo z korbą.
10.2.2.Własności kinematyczne mechanizmu elementarnego
Członem wykonawczym tego mechanizmu (rys. 10.1) jest korba. Ze względu na sposób przekazywania napędu na inne elementy urządzenia, całkowity kąt obrotu korby C (rys. 10.2) jest podstawowym parametrem charakteryzującym kinematyczne własności mechanizmu. Parametrami pomocniczymi są długości cylindra: początkowa lP oraz końcowa lK. Położenie tego mechanizmu względem pozostałych elementów urządzenia może być dowolne.
Na podstawie rys. 10.2 można napisać

co po przekształceniach prowadzi do równania

Uwzględniając, że

po przekształceniach otrzymuje się

gdzie

Równanie (10.4) przedstawia relacje między długościami korby r i podstawy w
lub kamieniem jego tłoczysko połączone przegubowo z korbą.<br>&lt;tit1&gt;10.2.2.Własności kinematyczne mechanizmu elementarnego&lt;/&gt;<br>Członem wykonawczym tego mechanizmu (rys. 10.1) jest korba. Ze względu na sposób przekazywania napędu na inne elementy urządzenia, całkowity kąt obrotu korby C (rys. 10.2) jest podstawowym parametrem charakteryzującym kinematyczne własności mechanizmu. Parametrami pomocniczymi są długości cylindra: początkowa lP oraz końcowa lK. Położenie tego mechanizmu względem pozostałych elementów urządzenia może być dowolne.<br>Na podstawie rys. 10.2 można napisać<br>&lt;gap&gt;<br>co po przekształceniach prowadzi do równania<br>&lt;gap&gt;<br>Uwzględniając, że<br>&lt;gap&gt;<br>po przekształceniach otrzymuje się<br>&lt;gap&gt;<br>gdzie<br>&lt;gap&gt;<br>Równanie (10.4) przedstawia relacje między długościami korby r i podstawy w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego