Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
jego podstawowych parametrów i charakterystyki zewnętrznej do potrzeb projektowanej maszyny, własności eksploatacyjne, a także koszty zakupu, zabudowy i użytkowania silnika. Ostatnio, ze względu na unormowania prawne w zakresie ochrony środowiska, czwartym istotnym kryterium jest spełnianie wymagań ekologicznych. Obejmują one czystość spalin, a także szczelność silnika wraz ze wszystkimi jego układami pomocniczymi [39].
Z punktu widzenia producentów silników, przydatność silnika do zastosowania w konkretnej koparce ocenia się inaczej. Podstawowym kryterium oceny przydatności jest porównanie mocy rozwijanej przez silnik z mocą potrzebną do napędu maszyny.
14.1.3. Charakterystyki silników spalinowych z zapłonem samoczynnym
Odnośnie maszyn do robót ziemnych, Polska Norma PN-ISO
jego podstawowych parametrów i charakterystyki zewnętrznej do potrzeb projektowanej maszyny, własności eksploatacyjne, a także koszty zakupu, zabudowy i użytkowania silnika. Ostatnio, ze względu na unormowania prawne w zakresie ochrony środowiska, czwartym istotnym kryterium jest spełnianie wymagań ekologicznych. Obejmują one czystość spalin, a także szczelność silnika wraz ze wszystkimi jego układami pomocniczymi [39].<br>Z punktu widzenia producentów silników, przydatność silnika do zastosowania w konkretnej koparce ocenia się inaczej. Podstawowym kryterium oceny przydatności jest porównanie mocy rozwijanej przez silnik z mocą potrzebną do napędu maszyny.<br>&lt;tit1&gt;14.1.3. Charakterystyki silników spalinowych z zapłonem samoczynnym&lt;/&gt;<br>Odnośnie maszyn do robót ziemnych, Polska Norma PN-ISO
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego