Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
mundurach. Weźmy chociażby pod uwagę taki zdawałoby się oczywisty termin, jak "operacja". Są to skoordynowane czasowo i przestrzennie działania wojenne prowadzone z zamiarem osiągnięcia wspólnego celu. Operacja nie jest jednak tak jak u nas przywiązana do określonego szczebla i dlatego prowadzą ją zarówno korpusy, jak i brygady. Nie jest to ponadto operacja, do jakiej my jesteśmy przyzwyczajeni i która miała być prowadzona według zasady głoszącej, że dywizji mamy bardzo dużo i jedna w końcu dojdzie tam, gdzie powinna. W myśl poglądów obowiązujących w NATO natomiast z operacją mamy do czynienia wówczas, gdy w jej wyniku zostanie osiągnięty cel strategiczny (polityczny). Jeżeli
mundurach. Weźmy chociażby pod uwagę taki zdawałoby się oczywisty termin, jak "operacja". Są to skoordynowane czasowo i przestrzennie działania wojenne prowadzone z zamiarem osiągnięcia wspólnego celu. Operacja nie jest jednak tak jak u nas przywiązana do określonego szczebla i dlatego prowadzą ją zarówno korpusy, jak i brygady. Nie jest to ponadto operacja, do jakiej my jesteśmy przyzwyczajeni i która miała być prowadzona według zasady głoszącej, że dywizji mamy bardzo dużo i jedna w końcu dojdzie tam, gdzie powinna. W myśl poglądów obowiązujących w NATO natomiast z operacją mamy do czynienia wówczas, gdy w jej wyniku zostanie osiągnięty cel strategiczny (polityczny). Jeżeli
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego