Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
pewna pani po przeczytaniu mojej przedmowy do Protokołów mędrców Syjonu (Warszawa 1992) powiedziała wręcz: "Może to i był falsyfikat, ale co pan powie na to, iż wszystko się sprawdza".
Wydawać by się mogło, że po upadku komunizmu inicjatywa przejdzie w ręce narodu polskiego. Ale wskutek ustaleń "okrągłego stołu" byli komuniści, "popierani przez różne siły na zachodzie i wschodzie, nadal zajmują kluczowe stanowiska w państwie"#czytamy w przedmowie do siódmego wydania Dziedzictwa (Wrocław 1997).
Któż zaś zwrócił uwagę na złożony petitem przypis do obszernej (liczącej 800 stron!) monografii Stefana Kieniewicza o powstaniu styczniowym? Najlepszy bezspornie znawca dziejów, jakiego wydało XX stulecie, pisze
pewna pani po przeczytaniu mojej przedmowy do Protokołów mędrców Syjonu (Warszawa 1992) powiedziała wręcz: "Może to i był falsyfikat, ale co pan powie na to, iż wszystko się sprawdza".<br>Wydawać by się mogło, że po upadku komunizmu inicjatywa przejdzie w ręce narodu polskiego. Ale wskutek ustaleń "okrągłego &lt;page nr=297&gt; stołu" byli komuniści, "popierani przez różne siły na zachodzie i wschodzie, nadal zajmują kluczowe stanowiska w państwie"#czytamy w przedmowie do siódmego wydania Dziedzictwa (Wrocław 1997).<br>Któż zaś zwrócił uwagę na złożony petitem przypis do obszernej (liczącej 800 stron!) monografii Stefana Kieniewicza o powstaniu styczniowym? Najlepszy bezspornie znawca dziejów, jakiego wydało XX stulecie, pisze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego