Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
stratyfikacja pokrywy śnieżnej (początkowo równoległa do powierzchni lodowca), na które składają się często grube warstwy śniegu zimowego i cienkie warstwy lodowe utworzone z zamarzniętej wody roztopowej, a ponadto ślady szczelin (początkowo pionowe) wypełnione śniegiem lub lodem z zamarzniętej wody, a także soczewki i gruczoły lodowe powstałe w wyniku zasilania wewnętrznego (por. rozdz. 3.3) oraz warstwy zanieczyszczeń mineralnych zbieranych z dna lub boków lodowca. Podczas transformacji w lód lodowcowy warstwy śniegu i lodu tworzą inny rodzaj lodu. Począwszy od badań struktury Blue Glacier (Allen i in., 1960), w obrębie lodowców umiarkowanych wyróżnia się trzy odmiany lodu: gruboziarnisto-pęcherzykowy, gruboziarnisty-czysty, czyli
stratyfikacja pokrywy śnieżnej (początkowo równoległa do powierzchni lodowca), na które składają się często grube warstwy śniegu zimowego i cienkie warstwy lodowe utworzone z zamarzniętej wody roztopowej, a ponadto ślady szczelin (początkowo pionowe) wypełnione śniegiem lub lodem z zamarzniętej wody, a także soczewki i gruczoły lodowe powstałe w wyniku zasilania wewnętrznego (por. rozdz. 3.3) oraz warstwy zanieczyszczeń mineralnych zbieranych z dna lub boków lodowca. Podczas transformacji w lód lodowcowy warstwy śniegu i lodu tworzą inny rodzaj lodu. Począwszy od badań struktury Blue Glacier (Allen i in., 1960), w obrębie lodowców umiarkowanych wyróżnia się trzy odmiany lodu: gruboziarnisto-pęcherzykowy, gruboziarnisty-czysty, czyli
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego