Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
sprawia, że na Ziemi występuje mnogość lodowców różniących się wielkością i kształtem. Morfologia lodowca zależy od ilości lodu i rodzaju rzeźby terenu, na którym się zgromadził. Pewne znaczenie ma ponadto struktura termiczna lodowców (por. rozdz. 5.3), gdyż decyduje o właściwościach reologicznych lodu, a więc o tempie jego rozpływania się (por. rozdz. 7.2). Tym samym oddziałuje także na rozległość lodowców.

Rozległość i grubość lodowców decyduje o charakterze zlodowacenia danego obszaru. Bardzo użyteczny jest podział zlodowacenia na trzy rodzaje: 1) pokrywowe, 2) półpokrywowe, 3) górskie (Szumski, 1969; Koriakin, 1975; Kotliakow, 1984).
Zlodowacenie pokrywowe całkowicie zakrywa rzeźbę podłoża (rys. 2.3). W
sprawia, że na Ziemi występuje mnogość lodowców różniących się wielkością i kształtem. Morfologia lodowca zależy od ilości lodu i rodzaju rzeźby terenu, na którym się zgromadził. Pewne znaczenie ma ponadto struktura termiczna lodowców (por. rozdz. 5.3), gdyż decyduje o właściwościach reologicznych lodu, a więc o tempie jego rozpływania się (por. rozdz. 7.2). Tym samym oddziałuje także na rozległość lodowców.<br><br> Rozległość i grubość lodowców decyduje o charakterze zlodowacenia danego obszaru. Bardzo użyteczny jest podział zlodowacenia na trzy rodzaje: 1) pokrywowe, 2) półpokrywowe, 3) górskie (Szumski, 1969; Koriakin, 1975; Kotliakow, 1984).<br> Zlodowacenie pokrywowe całkowicie zakrywa rzeźbę podłoża (rys. 2.3). W
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego