Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
emocje (lęk, gniew), wstyd, obniżenie samooceny (Brzeziński, 1994e). Można ich zresztą za udział w badaniach wynagradzać. Przeprowadzenie badań z ochotnikami rodzi jednak specyficzne problemy metodologiczne. Różnią się oni pod wieloma względami - takimi jak: poziom inteligencji, poziom wykształcenia, nastawienie na aprobatę społeczną, otwartość itp. - od reszty populacji (por. Rosenthal, Rosnow, 1975; por. też rozdz. 9., pkt. 2.). Będąc w zgodzie z etyką, popadamy w kłopoty metodologiczne, gdyż opierając się na wynikach uzyskanych od ochotników dokonamy albo przeszacowania, albo niedoszacowania wartości jakiegoś parametru w odniesieniu do populacji obejmującej tylko ochotników. Mogą to też być osoby, których dotychczasowy zawód zakładał narażanie się na niebezpieczeństwa
emocje (lęk, gniew), wstyd, obniżenie samooceny (Brzeziński, 1994e). Można ich zresztą za udział w badaniach wynagradzać. Przeprowadzenie badań z ochotnikami rodzi jednak specyficzne problemy metodologiczne. Różnią się oni pod wieloma względami - takimi jak: poziom inteligencji, poziom wykształcenia, nastawienie na aprobatę społeczną, otwartość itp. - od reszty populacji (por. Rosenthal, Rosnow, 1975; por. też rozdz. 9., pkt. 2.). Będąc w zgodzie z etyką, popadamy w kłopoty metodologiczne, gdyż opierając się na wynikach uzyskanych od ochotników dokonamy albo przeszacowania, albo niedoszacowania wartości jakiegoś parametru w odniesieniu do populacji obejmującej tylko ochotników. Mogą to też być osoby, których dotychczasowy zawód zakładał narażanie się na niebezpieczeństwa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego