Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
słonych wód ścieżki), composita (białoskrzydła, stokorodna), szyk inwersyjny (śmierci podległy nieśmiertelne uznawca twarzy rozeznawał), wreszcie wiersz nie tylko pozbawiony rymu, ale i jednakowej ilości sylab, za to rozkładem akcentów przywodzący na myśl metrum greckie - wszystko to istotnie, "przyganiając" greckim chórom, było popisem wynalazczości wersyfikacyjnej i wirtuozerii.
Antenor z Priamem, a potem Kasandra wypełniają epeisodion piąte, po którym następuje dwuwiersz Chóru i epilogowa scena z Rotmistrzem i Więźniem: Więzień poświadcza, "że greckiego wojska / Tysiąc galer na kotwiach pogotowiu stoi". Wojna jest więc nieunikniona.
Następstwu epeisodiów (lub - jak u Seneki i wielu humanistów - aktów) odpowiada
układ poszczególnych faz akcji. Z punktu widzenia rozwoju
słonych wód ścieżki), composita (białoskrzydła, stokorodna), szyk inwersyjny (śmierci podległy nieśmiertelne uznawca twarzy rozeznawał), wreszcie wiersz nie tylko pozbawiony rymu, ale i jednakowej ilości sylab, za to rozkładem akcentów przywodzący na myśl metrum greckie - wszystko to istotnie, "przyganiając" greckim chórom, było popisem wynalazczości wersyfikacyjnej i wirtuozerii.<br>Antenor z Priamem, a potem Kasandra wypełniają epeisodion piąte, po którym następuje dwuwiersz Chóru i epilogowa scena z Rotmistrzem i Więźniem: Więzień poświadcza, "że greckiego wojska / Tysiąc galer na kotwiach pogotowiu stoi". Wojna jest więc nieunikniona.<br>Następstwu epeisodiów (lub - jak u Seneki i wielu humanistów - aktów) odpowiada <br>układ poszczególnych faz akcji. Z punktu widzenia rozwoju
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego