Typ tekstu: Książka
Autor: Miłosz Czesław
Tytuł: Legendy nowoczesności
Rok: 1944
tak prostolinijne, jak można by sądzić. Odwrócenie hierarchii wartości nie polega na nazwaniu rzeczy uznanych dotychczas za dobre złymi, ani rzeczy złych dobrymi. Tu przeciwstawia się wszystkim wartościom moralnym samą siłę życia, stają się one czymś wtórnym, mało ważnym. Żyć, potężnieć - takie hasło kładzie się na miejscu rozbitych dekalogów. Żyć, potężnieć - to znaczy zawrzeć w sobie całą wielkość i całe poniżenie ziemskiego bytu, to znaczy siebie na przekór wszystkiemu zachować i tworzyć. Gdyż filozofia Stendhala nie jest, jak by ktoś mógł przypuścić, filozofią ponurą i beznadziejną. Przeciwnie, egzaltując namiętności, wierząc, że człowiek może i powinien być szczęśliwy, gdy namiętności swoje nasyca
tak prostolinijne, jak można by sądzić. Odwrócenie hierarchii wartości nie polega na nazwaniu rzeczy uznanych dotychczas za dobre złymi, ani rzeczy złych dobrymi. Tu przeciwstawia się wszystkim wartościom moralnym samą siłę życia, stają się one czymś wtórnym, mało ważnym. Żyć, potężnieć - takie hasło kładzie się na miejscu rozbitych dekalogów. Żyć, potężnieć - to znaczy zawrzeć w sobie całą wielkość i całe poniżenie ziemskiego bytu, to znaczy siebie na przekór wszystkiemu zachować i tworzyć. Gdyż filozofia Stendhala nie jest, jak by ktoś mógł przypuścić, filozofią ponurą i beznadziejną. Przeciwnie, egzaltując namiętności, wierząc, że człowiek może i powinien być szczęśliwy, gdy namiętności swoje nasyca
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego