Typ tekstu: Książka
Autor: Kasperczyk Tadeusz,
Fenczyn Jan
Tytuł: Podręcznik odnowy psychosomatycznej
Rok: 1996
zwykle dotąd traktowanych autonomicznie.
Rzadko uświadamiamy sobie fakt, że stres nie jest faktem obiektywnym, a powstanie, siła i charakter reakcji stresowej nie jest standardową odpowiedzią proporcjonalną do siły bodźca ją wywołującego. Zależy ona od konfiguracji wielu czynników określających psychosomatyczną sytuację danej osoby i jej gotowość do reakcji, zwanej przez nas potocznie stanem stresu. Zarówno przekraczający indywidualną barierę tolerancji bodziec termiczny, akustyczny, magnetyczny, uraz fizyczny czy psychiczny, nagły szok lub też uporczywe niedogodności, osobisty dramat, niepowodzenie, przeżycie emocjonalne czy uogólniona sytuacja przeciążenia, stanowić mogą źródło stresu.
Odpowiedź żywego organizmu w postaci reakcji stresowej (stresu fizjologicznego, psychologicznego czy energetycznego) jest adekwatna do indywidualnej
zwykle dotąd traktowanych autonomicznie. <br>Rzadko uświadamiamy sobie fakt, że stres nie jest faktem obiektywnym, a powstanie, siła i charakter reakcji stresowej nie jest standardową odpowiedzią proporcjonalną do siły bodźca ją wywołującego. Zależy ona od konfiguracji wielu czynników określających psychosomatyczną sytuację danej osoby i jej gotowość do reakcji, zwanej przez nas potocznie stanem stresu. Zarówno przekraczający indywidualną barierę tolerancji bodziec termiczny, akustyczny, magnetyczny, uraz fizyczny czy psychiczny, nagły szok lub też uporczywe niedogodności, osobisty dramat, niepowodzenie, przeżycie emocjonalne czy uogólniona sytuacja przeciążenia, stanowić mogą źródło stresu. <br>Odpowiedź żywego organizmu w postaci reakcji stresowej (stresu fizjologicznego, psychologicznego czy energetycznego) jest adekwatna do indywidualnej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego