Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Dzieje Najnowsze
Nr: 1-2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
po maturze studiów uniemożliwił mu wybuch drugiej wojny światowej, której lata spędził w sposób typowy dla tysięcy polskiej młodej inteligencji, przebywającej w tym okresie na ziemiach wcielonych do Rzeszy. Pracował wówczas przeważnie jako robotnik niewykwalifikowany, a w ostatnich miesiącach wojny został skierowany przez hitlerowski urząd pracy do robót fortyfikacyjnych (tzw. potocznie Einsatz podejmowanych wówczas na wielką skalę na obszarze Kraju Warty. Brał także w owych tragicznych latach hitlerowskiej okupacji udział w pracy konspiracyjnej. Po wyzwoleniu zaangażował się na krótko w charakterze nauczyciela wiejskiego, a następnie rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim, które kontynuował w latach 1946-1947 na Uniwersytecie Wrocławskim. Po
po maturze studiów uniemożliwił mu wybuch drugiej wojny światowej, której lata spędził w sposób typowy dla tysięcy polskiej młodej inteligencji, przebywającej w tym okresie na ziemiach wcielonych do Rzeszy. Pracował wówczas przeważnie jako robotnik niewykwalifikowany, a w ostatnich miesiącach wojny został skierowany przez hitlerowski urząd pracy do robót fortyfikacyjnych (tzw. potocznie <foreign>Einsatz</> podejmowanych wówczas na wielką skalę na obszarze Kraju Warty. Brał także w owych tragicznych latach hitlerowskiej okupacji udział w pracy konspiracyjnej. Po wyzwoleniu zaangażował się na krótko w charakterze nauczyciela wiejskiego, a następnie rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim, które kontynuował w latach 1946-1947 na Uniwersytecie Wrocławskim. Po
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego