Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Biblioteczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
wątpliwe jest, czy w słowniku informacji naukowej występować powinny wyłącznie terminy; etykieta, etykietka i etykieta płyty gramofonowej.
7. W Słowniku użyto 23 kwalifikatorów: archiwistyka, bibliotekarstwo, cybernetyka, edytorstwo, ekonomia, filozofia, fotografia, informatyka, informacja naukowa, techniczna i ekonomiczna, językoznawstwo, logika, metodologia badań społecznych, metodologia nauki, nauka o organizacji i kierowaniu, patentoznawstwo, poligrafia, potocznie prakseologia, psychologia, socjologia, statystyka, technika, teoria systemów - przy czym część tylko spośród nich umieszczono jako terminy w teście Słownika. Co więcej, w niektórych przypadkach ograniczono się do samych definicji, np. Językoznawstwo. W innych, oprócz podania definicji wyróżniono działy, np. w logice.
8. Słownik proponuje odsyłacz: nazwa abstrakcyjna zob. nazwa pozorna
wątpliwe jest, czy w słowniku informacji naukowej występować powinny wyłącznie terminy; etykieta, etykietka i etykieta płyty gramofonowej.<br>7. W &lt;hi rend="italic"&gt;Słowniku&lt;/hi&gt; użyto 23 kwalifikatorów: archiwistyka, bibliotekarstwo, cybernetyka, edytorstwo, ekonomia, filozofia, fotografia, informatyka, informacja naukowa, techniczna i ekonomiczna, językoznawstwo, logika, metodologia badań społecznych, metodologia nauki, nauka o organizacji i kierowaniu, patentoznawstwo, poligrafia, potocznie prakseologia, psychologia, socjologia, statystyka, technika, teoria systemów - przy czym część tylko spośród nich umieszczono jako terminy w teście &lt;hi rend="italic"&gt;Słownika&lt;/hi&gt;. Co więcej, w niektórych przypadkach ograniczono się do samych definicji, np. Językoznawstwo. W innych, oprócz podania definicji wyróżniono działy, np. w logice.<br>8. &lt;hi rend="italic"&gt;Słownik&lt;/hi&gt; proponuje odsyłacz: nazwa abstrakcyjna &lt;hi rend="italic"&gt;zob&lt;/hi&gt;. nazwa pozorna
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego