Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Sztuka
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1974
dyspozycji i możliwości intelektualnych perceptora.
W tym stadium rozważań przyjąć wypada, że droga awangardy powojennej była drogą prostą, wiodącą od rzeczywistości przekształcanej indywidualnym widzeniem artysty - ku rzeczywistości samej, dla której artysta ustanawiał tylko nowe punkty widzenia. A więc rzeczywistości widzianej pod kątem wybranych problemów. A więc nie, jak się to potocznie sądzi, w udziwnianiu formy artystycznej upatrywać trzeba specyfiki współczesnego działania awangardy, ale w nowym ładunku idei artystycznych, wyrosłych na kanwie myślowych czy, jak kto chce, filozoficznych potrzeb czasu, stanowiących bezpośrednie źródło i korzenie tych działań.

Andrzej Skoczylas
AUKCJA SZTUKI POLSKIEJ W PARYŻU
Odbyła się ona w końcu marca br. w
dyspozycji i możliwości intelektualnych perceptora.<br> W tym stadium rozważań przyjąć wypada, że droga awangardy powojennej była drogą prostą, wiodącą od rzeczywistości przekształcanej indywidualnym widzeniem artysty - ku rzeczywistości samej, dla której artysta ustanawiał tylko nowe punkty widzenia. A więc rzeczywistości widzianej pod kątem wybranych problemów. A więc nie, jak się to potocznie sądzi, w udziwnianiu formy artystycznej upatrywać trzeba specyfiki współczesnego działania awangardy, ale w nowym ładunku idei artystycznych, wyrosłych na kanwie myślowych czy, jak kto chce, filozoficznych potrzeb czasu, stanowiących bezpośrednie źródło i korzenie tych działań. &lt;page nr=47&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="art" sex="m"&gt;&lt;au&gt;Andrzej Skoczylas&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;AUKCJA SZTUKI POLSKIEJ W PARYŻU&lt;/&gt;<br> Odbyła się ona w końcu marca br. w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego