Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Biuletyn Informacyjny Rady i Zarządu miasta Jarosławia
Nr: 2(74)
Miejsce wydania: Jarosław
Rok: 1999
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1,
tel. (0-16) 621 - 20 - 11 wewn. 121.


Prace nad strategią rozwoju miasta

Uchwała Nr 27/III/98 Rady Miasta Jarosławia z dnia 14 grudnia 1998 roku wyraża wolę opracowania wieloletniego, strategicznego planu rozwoju miasta Jarosławia, który potocznie określamy mianem - strategii rozwoju.
Wprowadzenie reformy ustrojowej państwa, wzrastające potrzeby ludności w zakresie poprawy warunków życia oraz stopniowe włączanie naszego kraju do systemu gospodarki światowej wymaga od władz samorządowych i państwowych umiejętności strategicznego zarządzania, poprzez formułowanie długoterminowych planów gospodarczych przy zaangażowaniu w ten proces różnorodnych środowisk lokalnych.
Do przygotowania takiego
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, <br>tel. (0-16) 621 - 20 - 11 wewn. 121.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news" sex="m"&gt;<br>&lt;tit&gt;Prace nad strategią rozwoju miasta&lt;/&gt;<br><br>&lt;intro&gt;Uchwała Nr 27/III/98 Rady Miasta Jarosławia z dnia 14 grudnia 1998 roku wyraża wolę opracowania wieloletniego, strategicznego planu rozwoju miasta Jarosławia, który potocznie określamy mianem - strategii rozwoju.&lt;/&gt;<br>Wprowadzenie reformy ustrojowej państwa, wzrastające potrzeby ludności w zakresie poprawy warunków życia oraz stopniowe włączanie naszego kraju do systemu gospodarki światowej wymaga od władz samorządowych i państwowych umiejętności strategicznego zarządzania, poprzez formułowanie długoterminowych planów gospodarczych przy zaangażowaniu w ten proces różnorodnych środowisk lokalnych.<br>Do przygotowania takiego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego