Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Na oścież
Nr: 2-3(59)
Miejsce wydania: Bydgoszcz
Rok: 1999
administracyjny składający się z kilku (przeważnie 10) parafii. Zwierzchnikiem dekanatu jest dziekan, wybrany z księży danego dekanatu i zatwierdzony przez biskupa.
Diecezja
Z greckiego Dioikesis i łac. Dioecesis - zarząd. Jednostka administracji kościelnej składająca się z kilku dekanatów. Obszar ten podległy i kierowany jest przez biskupa ordynariusza i często nazywany jest potocznie biskupstwem. Diecezja jest częścią prowincji kościelnej. W Polsce mamy 39 diecezji.
(Ciąg dalszy nastąpi)
Opracował KfAD


Materiały źródłowe:
"Słownik chrześcijanina - symbole, pojęcia, zwroty, nazwy - pochodzenie i znaczenie" Praca zbiorowa. Wyd. Księża Redemptoryści - Warszawa 1997 r.
"Mały słownik zwrotów, pojęć i symboli religijnych" Mariana Ligenza WNK Warszawa 1997 r.

Jeśli chcesz
administracyjny składający się z kilku (przeważnie 10) parafii. Zwierzchnikiem dekanatu jest dziekan, wybrany z księży danego dekanatu i zatwierdzony przez biskupa.<br>Diecezja<br>Z greckiego Dioikesis i łac. Dioecesis - zarząd. Jednostka administracji kościelnej składająca się z kilku dekanatów. Obszar ten podległy i kierowany jest przez biskupa ordynariusza i często nazywany jest potocznie biskupstwem. Diecezja jest częścią prowincji kościelnej. W Polsce mamy 39 diecezji.<br>(Ciąg dalszy nastąpi)<br>&lt;au&gt;Opracował KfAD&lt;/&gt;<br><br><br>&lt;tit&gt;Materiały źródłowe:&lt;/&gt;<br>"Słownik chrześcijanina - symbole, pojęcia, zwroty, nazwy - pochodzenie i znaczenie" Praca zbiorowa. Wyd. Księża Redemptoryści - Warszawa 1997 r.<br>"Mały słownik zwrotów, pojęć i symboli religijnych" Mariana Ligenza WNK Warszawa 1997 r.&lt;/&gt;<br><br>&lt;q&gt;Jeśli chcesz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego