Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 09.04
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
obciążające i kompromitujące (szantaż), zainteresowania materialne (przekupstwo). Dopiero na końcu wymieniano poczucie obywatelskiej współodpowiedzialności za porządek publiczny. Zdobyty szantażem lub za pieniądze lojalny "tw" składał pisemne zobowiązanie do współpracy, uzgadniał z oficerem SB pseudonim, zapoznawał się z instruktażem i wykonywał zadanie próbne. Wtedy umieszczano go w ewidencji.
Kontakty operacyjne to poufne osobowe źródła informacji używane w środowiskach, gdzie ze względu na małe zagrożenie przestępstwami politycznymi odstępowano od zakładania sieci "tw". Kontakty służbowe to nierejestrowane osobowe źródła o charakterze jawnym - pracownicy zakładów pracy, instytucji lub organizacji, przeważnie na stanowiskach kierowniczych. "Ks" informowali oficerów SB o nastrojach w zakładach pracy i na polecenie
obciążające i kompromitujące (szantaż), zainteresowania materialne (przekupstwo). Dopiero na końcu wymieniano poczucie obywatelskiej współodpowiedzialności za porządek publiczny. Zdobyty szantażem lub za pieniądze lojalny "tw" składał pisemne zobowiązanie do współpracy, uzgadniał z oficerem SB pseudonim, zapoznawał się z instruktażem i wykonywał zadanie próbne. Wtedy umieszczano go w ewidencji.<br>Kontakty operacyjne to poufne osobowe źródła informacji używane w środowiskach, gdzie ze względu na małe zagrożenie przestępstwami politycznymi odstępowano od zakładania sieci "tw". Kontakty służbowe to nierejestrowane osobowe źródła o charakterze jawnym - pracownicy zakładów pracy, instytucji lub organizacji, przeważnie na stanowiskach kierowniczych. "Ks" informowali oficerów SB o nastrojach w zakładach pracy i na polecenie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego