Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 04.04
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
mogą żądać dokumentów z obrad, których jawność została wyłączona.
Wyrok wzbudził obawy, czemu wielokrotnie dawaliśmy wyraz na naszych łamach, że brak kontroli sądowej nad utajnianiem dokumentów z posiedzeń zamkniętych może uczynić z tajemnicy służbowej mur nie do przebicia, a władza będzie mogła poza wszelką kontrolą nadawać im klauzulę: "zastrzeżone" lub "poufne".
W rewizji nadzwyczajnej prezes NSA wnosi o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Zarzuca, że sąd bezpodstawnie uznał, iż prawo do informacji może wyłączyć regulamin komisji rewizyjnej i podjęte na jego podstawie postanowienie o odbyciu posiedzenia przy drzwiach zamkniętych. A skoro przyznawanie klauzuli tajności nie jest objęte żadną
mogą żądać dokumentów z obrad, których jawność została wyłączona.<br>Wyrok wzbudził obawy, czemu wielokrotnie dawaliśmy wyraz na naszych łamach, że brak kontroli sądowej nad utajnianiem dokumentów z posiedzeń zamkniętych może uczynić z tajemnicy służbowej mur nie do przebicia, a władza będzie mogła poza wszelką kontrolą nadawać im klauzulę: "zastrzeżone" lub "poufne".<br>W rewizji nadzwyczajnej prezes &lt;name type="org"&gt;NSA&lt;/name&gt; wnosi o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Zarzuca, że sąd bezpodstawnie uznał, iż prawo do informacji może wyłączyć regulamin komisji rewizyjnej i podjęte na jego podstawie postanowienie o odbyciu posiedzenia przy drzwiach zamkniętych. A skoro przyznawanie klauzuli tajności nie jest objęte żadną
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego