Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
legalnych punktach sprzedaży - 2,0%), a 22,0% piło alkohol w pracy (wśród zaopatrujących się w alkohol w legalnych punktach sprzedaży ?6,6%).


W rodzinach niemal dwukrotnie większej liczby "nielegalnych" - 27,1%, niż "legalnych" - 13,3%, dochodziło, w ciągu roku poprzedzającego badanie, do przemocy fizycznej lub psychicznej; 13% kupujących alkohol poza legalną siecią dystrybucji było w dzieciństwie obiektem przemocy, a 26% - świadkiem przemocy domowej. Dla klientów zaopatrujących się wyłącznie w legalnych punktach odsetki te wynoszą odpowiednio 8,2% i 14,9%.


Większa cześć osób kupujących alkohol poza legalną siecią dystrybucji niż zaopatrujących się w towar 'legalny' zaczęła pić poszczególne rodzaje napojów
legalnych punktach sprzedaży - 2,0%), a 22,0% piło alkohol w pracy (wśród zaopatrujących się w alkohol w legalnych punktach sprzedaży ?6,6%). <br>&lt;gap reason="tab"&gt;<br><br>W rodzinach niemal dwukrotnie większej liczby "nielegalnych" - 27,1%, niż "legalnych" - 13,3%, dochodziło, w ciągu roku poprzedzającego badanie, do przemocy fizycznej lub psychicznej; 13% kupujących alkohol poza legalną siecią dystrybucji było w dzieciństwie obiektem przemocy, a 26% - świadkiem przemocy domowej. Dla klientów zaopatrujących się wyłącznie w legalnych punktach odsetki te wynoszą odpowiednio 8,2% i 14,9%. <br><br>&lt;gap reason="tab"&gt;<br>Większa cześć osób kupujących alkohol poza legalną siecią dystrybucji niż zaopatrujących się w towar 'legalny' zaczęła pić poszczególne rodzaje napojów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego