Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Sztuka
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1974
uzyskania z tego tytułu 610.000 zł. dewizowych obrotu, wyczerpują w zasadzie jego obroty, wyczerpują w zasadzie jego możliwości w dotychczasowym układzie organizacyjnym. Natomiast włączenie do zadań realizacji eksportu galerii i salonów, pozwoli na znaczną aktywizację sprzedaży zagranicznej z pożytkiem dla wszystkich zainteresowanych.
Właściwa organizacja sprzedaży dzieł sztuki współczesnej posiada poza znaczeniem ekonomicznym zasadniczy wpływ na kształtowanie kierunków twórczości artystycznej oraz ich szerokie upowszechnienie, - podobnie jak to ma miejsce na rynkach zagranicznych - ostateczna promocja dzieł sztuki oraz ich rozpowszechnienie winny odbywać się głównie na płaszczyźnie handlowej. Dlatego też przedsiębiorstwa i instytucje zajmujące się tego rodzaju działalnością należy traktować nie tylko jako
uzyskania z tego tytułu 610.000 zł. dewizowych obrotu, wyczerpują w zasadzie jego obroty, wyczerpują w zasadzie jego możliwości w dotychczasowym układzie organizacyjnym. Natomiast włączenie do zadań realizacji eksportu galerii i salonów, pozwoli na znaczną aktywizację sprzedaży zagranicznej z pożytkiem dla wszystkich zainteresowanych.<br> Właściwa organizacja sprzedaży dzieł sztuki współczesnej posiada poza znaczeniem ekonomicznym zasadniczy wpływ na kształtowanie kierunków twórczości artystycznej oraz ich szerokie upowszechnienie, - podobnie jak to ma miejsce na rynkach zagranicznych - ostateczna promocja dzieł sztuki oraz ich rozpowszechnienie winny odbywać się głównie na płaszczyźnie handlowej. Dlatego też przedsiębiorstwa i instytucje zajmujące się tego rodzaju działalnością należy traktować nie tylko jako
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego