Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
rynku jest więc nie tylko oddziaływanie na popyt, lecz także na podaż (bezpośredni dostawcy, producenci). Etap segmentacji rynku oparty na kryteriach organizacyjnych jest ściśle powiązany z poprzednim etapem. Wprowadzamy jedynie pewne korekty do wyodrębnionych makrosegmentów rynku (w związku np. z istniejącym potencjałem sieci handlu i usług). Na tym etapie segmentacji poza obiektywnymi jej kryteriami należy także uwzględnić kryteria subiektywne, zależne od postępowania rolnika lub grupy rolników. W tab. 6 wskazujemy na dwa takie kryteria: cele zaopatrzenia oraz czynniki determinujące decyzje zakupu. Tak np. zakupywane środki do produkcji czy usługi mogą mieć różne przeznaczenie. Decyzje o zakupie określonych produktów zdeterminowane są wieloma
rynku jest więc nie tylko oddziaływanie na popyt, lecz także na podaż (bezpośredni dostawcy, producenci). Etap segmentacji rynku oparty na kryteriach organizacyjnych jest ściśle powiązany z poprzednim etapem. Wprowadzamy jedynie pewne korekty do wyodrębnionych makrosegmentów rynku (w związku np. z istniejącym potencjałem sieci handlu i usług). Na tym etapie segmentacji poza obiektywnymi jej kryteriami należy także uwzględnić kryteria subiektywne, zależne od postępowania rolnika lub grupy rolników. W tab. 6 wskazujemy na dwa takie kryteria: cele zaopatrzenia oraz czynniki determinujące decyzje zakupu. Tak np. zakupywane środki do produkcji czy usługi mogą mieć różne przeznaczenie. Decyzje o zakupie określonych produktów zdeterminowane są wieloma
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego