Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Fakt
Nr: 12.04 (9)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
również z interesem Polski. Stanęlibyśmy wówczas wobec perspektywy, która prześladowała nas przez całą naszą historię: znalezienia się na peryferiach, marginalizacji, wyłączenia z głównego nurtu europejskiej historii. Unia natomiast traciłaby największą w swoich dziejach szansę na rzeczywiste zjednoczenie kontynentu. Dlatego - podkreślam to ponownie, bo uważam, że to niezwykle ważne - musimy wyjść poza schemat myślenia w kategoriach natychmiastowych korzyści. Powinniśmy zacząć myśleć strategicznie, w kategoriach kilkunastu i kilkudziesięciu lat. Tylko Unia, mająca tożsamość polityczną, zachowa stabilność wewnętrzną. Tylko taka Unia może aspirować do ważnej globalnej roli. Dziś decyduje się, która wizja się zrealizuje. Żyjemy w autentycznie przełomowym momencie. Nie zapominajmy, że na to
również z interesem Polski. Stanęlibyśmy wówczas wobec perspektywy, która prześladowała nas przez całą naszą historię: znalezienia się na peryferiach, marginalizacji, wyłączenia z głównego nurtu europejskiej historii. Unia natomiast traciłaby największą w swoich dziejach szansę na rzeczywiste zjednoczenie kontynentu. Dlatego - podkreślam to ponownie, bo uważam, że to niezwykle ważne - musimy wyjść poza schemat myślenia w kategoriach natychmiastowych korzyści. Powinniśmy zacząć myśleć strategicznie, w kategoriach kilkunastu i kilkudziesięciu lat. Tylko Unia, mająca tożsamość polityczną, zachowa stabilność wewnętrzną. Tylko taka Unia może aspirować do ważnej globalnej roli. Dziś decyduje się, która wizja się zrealizuje. Żyjemy w autentycznie przełomowym momencie. Nie zapominajmy, że na to
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego