Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
typów zachowań łączy dwa zagadnienia. Pierwsze - dotyczy przestrzeni niezbędnej do funkcjonowania danego typu oraz sposobu jej użytkowania, drugie - wymagań w stosunku do walorów przyrody.

Stosunek typów do przestrzeni

Stosunek poszczególnych typów do przestrzeni przedstawiono w ujęciu zgeneralizowanym w tabeli 17. Jako wielkoprzestrzenne uznano w niej formy, których pełna realizacja wykracza poza zasięg możliwy do pokonania w ciągu doby; średnioprzestrzenne zaś są te, które wymagają od 2 do 24 godzin, a małoprzestrzenne te, których realizacja mieści się w dwóch godzinach. Przyjęcie kryterium czasowego, a nie odległościowego, wynika z faktu, iż przemieszczanie się w terenie odbywa się nie tylko pieszo, lecz i przy
typów zachowań łączy dwa zagadnienia. Pierwsze - dotyczy przestrzeni niezbędnej do funkcjonowania danego typu oraz sposobu jej użytkowania, drugie - wymagań w stosunku do walorów przyrody.<br><br>&lt;tit&gt;Stosunek typów do przestrzeni&lt;/&gt;<br><br> Stosunek poszczególnych typów do przestrzeni przedstawiono w ujęciu zgeneralizowanym w tabeli 17. Jako wielkoprzestrzenne uznano w niej formy, których pełna realizacja wykracza poza zasięg możliwy do pokonania w ciągu doby; średnioprzestrzenne zaś są te, które wymagają od 2 do 24 godzin, a małoprzestrzenne te, których realizacja mieści się w dwóch godzinach. Przyjęcie kryterium czasowego, a nie odległościowego, wynika z faktu, iż przemieszczanie się w terenie odbywa się nie tylko pieszo, lecz i przy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego