Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
potrzeby formułowania misji i celów przedsiębiorstwa w kategoriach jakości oraz uznanie celowości zarządzania jakością,
czynne zaangażowanie kierownictwa wszystkich poziomów zarządzania,
czynne uczestnictwo załogi, nie wynikające z przymusu administracyjnego (służbowego) lecz z wewnętrznych przekonań,
wkomponowanie SZJ w system zarządzania przedsiębiorstwa (w modelu doskonałym systemy te całkowicie się pokrywają),
rozszerzenie zakresu SZJ poza jakość wyrobów finalnych i podstawowych procesów produkcji,
dążenie do poprawy efektywności gospodarowania zasobami oraz skuteczności osiągania i harmonijnego łączenia celów przedsiębiorstwa, jego klientów, pracowników i innych podmiotów.
Projektowanie organizatorskie SZJ w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest działaniem złożonym, wymagającym szerokiego współuczestnictwa załogi oraz uwzględniającym ujęcia: organizacyjne, techniczne, ekonomiczne i społeczne. Jak wiadomo
potrzeby formułowania misji i celów przedsiębiorstwa w kategoriach jakości oraz uznanie celowości zarządzania jakością,<br> czynne zaangażowanie kierownictwa wszystkich poziomów zarządzania,<br> czynne uczestnictwo załogi, nie wynikające z przymusu administracyjnego (służbowego) lecz z wewnętrznych przekonań,<br> wkomponowanie SZJ w system zarządzania przedsiębiorstwa (w modelu doskonałym systemy te całkowicie się pokrywają),<br> rozszerzenie zakresu SZJ poza jakość wyrobów finalnych i podstawowych procesów produkcji,<br> dążenie do poprawy efektywności gospodarowania zasobami oraz skuteczności osiągania i harmonijnego łączenia celów przedsiębiorstwa, jego klientów, pracowników i innych podmiotów.<br>Projektowanie organizatorskie SZJ w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest działaniem złożonym, wymagającym szerokiego współuczestnictwa załogi oraz uwzględniającym ujęcia: organizacyjne, techniczne, ekonomiczne i społeczne. Jak wiadomo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego