Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
dwie klasy - zależnie do charakteru zbioru H wszystkich możliwych konkluzji. Zbiór H jest z kolei wyznaczony przez rodzaj problemu, który dane wnioskowanie ma rozstrzygnąć; ten ostatni może być dwojakiego typu.
Problem wyboru: dany jest zbiór hipotez (zakłada się, iż co najmniej jedna z nich jest prawdziwa); wybrać hipotezę posiadającą pewne pożądane własności (np. prawdziwość, dokładność).
Problem weryfikacji: dana jest określona hipoteza (zwana zazwyczaj hipotezą zerową); rozstrzygnąć, czy hipoteza ta jest prawdziwa.
Klasyfikacja powyższa oparta jest na dokonanym przez Kazimierza Ajdukiewicza rozróżnieniu dwóch rodzajów pytań: pytań uzupełnienia oraz pytań rozstrzygnięcia. Łatwo też zauważyć, że z formalnego punktu widzenia różnica między tymi dwoma
dwie klasy - zależnie do charakteru zbioru H wszystkich możliwych konkluzji. Zbiór H jest z kolei wyznaczony przez rodzaj problemu, który dane wnioskowanie ma rozstrzygnąć; ten ostatni może być dwojakiego typu.<br> Problem wyboru: dany jest zbiór hipotez (zakłada się, iż co najmniej jedna z nich jest prawdziwa); wybrać hipotezę posiadającą pewne pożądane własności (np. prawdziwość, dokładność).<br> Problem weryfikacji: dana jest określona hipoteza (zwana zazwyczaj hipotezą zerową); rozstrzygnąć, czy hipoteza ta jest prawdziwa.<br> Klasyfikacja powyższa oparta jest na dokonanym przez Kazimierza Ajdukiewicza rozróżnieniu dwóch rodzajów pytań: pytań uzupełnienia oraz pytań rozstrzygnięcia. Łatwo też zauważyć, że z formalnego punktu widzenia różnica między tymi dwoma
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego