Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
dwie klasy - zależnie do charakteru zbioru H wszystkich możliwych konkluzji. Zbiór H jest z kolei wyznaczony przez rodzaj problemu, który dane wnioskowanie ma rozstrzygnąć; ten ostatni może być dwojakiego typu.
Problem wyboru: dany jest zbiór hipotez (zakłada się, iż co najmniej jedna z nich jest prawdziwa); wybrać hipotezę posiadającą pewne pożądane własności (np. prawdziwość, dokładność).
Problem weryfikacji: dana jest określona hipoteza (zwana zazwyczaj hipotezą zerową); rozstrzygnąć, czy hipoteza ta jest prawdziwa.
Klasyfikacja powyższa oparta jest na dokonanym przez Kazimierza Ajdukiewicza rozróżnieniu dwóch rodzajów pytań: pytań uzupełnienia oraz pytań rozstrzygnięcia. Łatwo też zauważyć, że z formalnego punktu widzenia różnica między tymi dwoma
dwie klasy - zależnie do charakteru zbioru H wszystkich możliwych konkluzji. Zbiór H jest z kolei wyznaczony przez rodzaj problemu, który dane wnioskowanie ma rozstrzygnąć; ten ostatni może być dwojakiego typu.<br> Problem wyboru: dany jest zbiór hipotez (zakłada się, iż co najmniej jedna z nich jest prawdziwa); wybrać hipotezę posiadającą pewne pożądane własności (np. prawdziwość, dokładność).<br> Problem weryfikacji: dana jest określona hipoteza (zwana zazwyczaj hipotezą zerową); rozstrzygnąć, czy hipoteza ta jest prawdziwa.<br> Klasyfikacja powyższa oparta jest na dokonanym przez Kazimierza Ajdukiewicza rozróżnieniu dwóch rodzajów pytań: pytań uzupełnienia oraz pytań rozstrzygnięcia. Łatwo też zauważyć, że z formalnego punktu widzenia różnica między tymi dwoma
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!