Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
obecność cieczy (wody i roztworów) między ziarnami lodu polikrystalicznego omówiono w rozdziale 6.2. Pozostałe zanieczyszczenia lodu, pochodzące z różnych źródeł, to: 1) aerozol wody morskiej znad oceanów, 2) materiał mineralny wywiewany z obszarów nie przykrytych roślinnością, 3) pyły wulkaniczne, 4) materiał biologiczny przenoszony przez wiatr, zwłaszcza pyłki, 5) materiał pozaziemski (pył kosmiczny, produkty spalania i rozpadu meteorytów w atmosferze), 6) zanieczyszczenia antropogeniczne.
Poszczególne domieszki zakonserwowane w lodzie umożliwiają badanie przeszłych zdarzeń na kuli ziemskiej, np. wybuchów wulkanów, znacznie wcześniej niż sięgają zapisy historyczne. Wzrost zawartości pyłów wulkanicz nych obniża pH oraz zwiększa właściwą przewodność elektrolityczną w warstwach rdzeni lodowych (Fujii
obecność cieczy (wody i roztworów) między ziarnami lodu polikrystalicznego omówiono w rozdziale 6.2. Pozostałe zanieczyszczenia lodu, pochodzące z różnych źródeł, to: 1) aerozol wody morskiej znad oceanów, 2) materiał mineralny wywiewany z obszarów nie przykrytych roślinnością, 3) pyły wulkaniczne, 4) materiał biologiczny przenoszony przez wiatr, zwłaszcza pyłki, 5) materiał pozaziemski (pył kosmiczny, produkty spalania i rozpadu meteorytów w atmosferze), 6) zanieczyszczenia antropogeniczne.<br> Poszczególne domieszki zakonserwowane w lodzie umożliwiają badanie przeszłych zdarzeń na kuli ziemskiej, np. wybuchów wulkanów, znacznie wcześniej niż sięgają zapisy historyczne. Wzrost zawartości pyłów wulkanicz nych obniża pH oraz zwiększa właściwą przewodność elektrolityczną w warstwach rdzeni lodowych (Fujii
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego