Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy edukacyjne
Rok: 1998
16; 23 IX, g. 18
209. Bałkany - człowiek, obrzędy, architektura, Wys., Zachęta 20-26 IX, g. 10-19. Spotkania z archeologią - Państwowe Muzeum Archeologiczne, ul. Długa 52, 271X, od 7 lat, g. 9-14
210. Warsztaty: lepienie naczyń, lepienie paciorków, tkactwo pradziejowe (zajęcia w grupach)
211. Wystawy z przewodnikiem: Biskupin, prahistoria ziem polskich, Szlak Bursztynowy, "Opowieści o płacidłach", "Alfabet architektury romańskiej", "ABC architektury gotyku" Muzeum od frontu i od kuchni - Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Rynek St. Miasta 28/42, 19, 20 IX, g. 10:30-15:
212. Kronenbergowie - zbiór pamiątek rodzinnych, wystawa
213. Filmy od g. 12:30:
• Warszawa
16; 23 IX, g. 18 <br>209. Bałkany - człowiek, obrzędy, architektura, Wys., Zachęta 20-26 IX, g. 10-19. Spotkania z archeologią - Państwowe Muzeum Archeologiczne, ul. Długa 52, 271X, od 7 lat, g. 9-14<br>210. Warsztaty: lepienie naczyń, lepienie paciorków, tkactwo pradziejowe (zajęcia w grupach) <br>211. Wystawy z przewodnikiem: Biskupin, prahistoria ziem polskich, Szlak Bursztynowy, "Opowieści o płacidłach", "Alfabet architektury romańskiej", "ABC architektury gotyku" Muzeum od frontu i od kuchni - Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Rynek St. Miasta 28/42, 19, 20 IX, g. 10:30-15:<br>212. Kronenbergowie - zbiór pamiątek rodzinnych, wystawa <br>213. Filmy od g. 12:30:<br>&#149; Warszawa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego