Typ tekstu: Książka
Autor: Radecki Wojciech
Tytuł: Wykroczenia przeciwko środowisku
Rok: 1995
jednoosobowo przez dyrektora urzędu morskiego (żaden przepis nie zobowiązuje go przy tym do przeprowadzenia rozprawy ani nawet do wysłuchania kogokolwiek) bez kontroli sądowej. Wprawdzie od ostatecznej decyzji przysługuje skarga do NSA, ale NSA bada tylko legalność decyzji i nie może wnikać np. w sprawy wymiaru kary.
Został więc uczyniony niebezpieczny precedens w postaci "ucieczki od prawa karnego" i zastąpienia go prawem administracyjnym, z wyeliminowaniem gwarancji, które ma sprawca czynu zabronionego pod groźbą kary zarówno przed sądem, jak i przed kolegiami do spraw wykroczeń.
Kolejną zmianę ustawodawstwa karnego w badanej dziedzinie przyniosła ustawa z 16 października 1991 o ochronie przyrody. Odstąpiła ona
jednoosobowo przez dyrektora urzędu morskiego (żaden przepis nie zobowiązuje go przy tym do przeprowadzenia rozprawy ani nawet do wysłuchania kogokolwiek) bez kontroli sądowej. Wprawdzie od ostatecznej decyzji przysługuje skarga do NSA, ale NSA bada tylko legalność decyzji i nie może wnikać np. w sprawy wymiaru kary.<br>Został więc uczyniony niebezpieczny precedens w postaci "ucieczki od prawa karnego" i zastąpienia go prawem administracyjnym, z wyeliminowaniem gwarancji, które ma sprawca czynu zabronionego pod groźbą kary zarówno przed sądem, jak i przed kolegiami do spraw wykroczeń.<br>Kolejną zmianę ustawodawstwa karnego w badanej dziedzinie przyniosła ustawa z 16 października 1991 o ochronie przyrody. Odstąpiła ona
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego