Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Metropol
Nr: 02.22
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2001
Wśród podniesionych do godności kardynalskiej są dwaj Polacy - prefekt watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego, arcybiskup Zenon Grocholewski oraz arcybiskup Lwowa obrządku łacińskiego Marian Jaworski.
W relacjach z uroczystości w Watykanie agencje podkreślają, że w wyniku 201 nominacji kardynalskich, jakich Jan Paweł II dokonał na ośmiu konsystorzach, nastąpiło umiędzynarodowienie hierarchii kościelnej "bez precedensu" w historii Kościoła. Na uwagę zasługuje także fakt, że papież mianował przedstawicieli różnych tendencji w teologii katolickiej.
Kolegium Kardynalskie jest obecnie niemal całkowicie ukształtowane przez Jana Pawła II. Pozostał w nim tylko jeden kardynał mianowany przez Jana XXIII (94-letni Franz Koenig, który popierał wybór Karola Wojtyły na papieża w
Wśród podniesionych do godności kardynalskiej są dwaj Polacy - prefekt watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego, arcybiskup Zenon Grocholewski oraz arcybiskup Lwowa obrządku łacińskiego Marian Jaworski.<br>W relacjach z uroczystości w Watykanie agencje podkreślają, że w wyniku 201 nominacji kardynalskich, jakich Jan Paweł II dokonał na ośmiu konsystorzach, nastąpiło umiędzynarodowienie hierarchii kościelnej "bez precedensu" w historii Kościoła. Na uwagę zasługuje także fakt, że papież mianował przedstawicieli różnych tendencji w teologii katolickiej.<br>Kolegium Kardynalskie jest obecnie niemal całkowicie ukształtowane przez Jana Pawła II. Pozostał w nim tylko jeden kardynał mianowany przez Jana XXIII (94-letni Franz Koenig, który popierał wybór Karola Wojtyły na papieża w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego