Typ tekstu: Książka
Autor: red. Kowalczyk Jerzy
Tytuł: Ochrona dziedzictwa kulturowego zachodnich i północnych ziem Polski
Rok: 1995
Bohdan Rymaszewski
Białystok, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej
O zespołach staromiejskich na ziemiach zachodnich i północnych Polski po 1945 roku
Decyzje podjęte w Jałcie i Teheranie, określające nowe granice naszego państwa, akceptowały praktycznie nie mającą dotąd precedensu sytuację społeczną i narodową. Znalazła ona odbicie również w stanie zabytków, szczególnie na terenie "ziem odzyskanych". Zaważyła na losie wielu tysięcy pałaców, świątyń oraz dziesiątków dzielnic historycznych miast. Miała związek z trudno uchwytnym "ukierunkowaniem politycznym", które zapewne dojrzało w ostatnich latach wojny na moskiewskim Kremlu. Nadal brak możliwości dotarcia do
Bohdan Rymaszewski&lt;/&gt;<br>Białystok, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej<br>&lt;tit&gt;O zespołach staromiejskich na ziemiach zachodnich i północnych Polski po 1945 roku&lt;/&gt;<br>Decyzje podjęte w &lt;name type="place"&gt;Jałcie&lt;/&gt; i &lt;name type="place"&gt;Teheranie&lt;/&gt;, określające nowe granice naszego państwa, akceptowały praktycznie nie mającą dotąd precedensu sytuację społeczną i narodową. Znalazła ona odbicie również w stanie zabytków, szczególnie na terenie "ziem odzyskanych". Zaważyła na losie wielu tysięcy pałaców, świątyń oraz dziesiątków dzielnic historycznych miast. Miała związek z trudno uchwytnym "&lt;q&gt;ukierunkowaniem politycznym&lt;/&gt;", które zapewne dojrzało w ostatnich latach wojny na moskiewskim &lt;name type="place"&gt;Kremlu&lt;/&gt;. Nadal brak możliwości dotarcia do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego