Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
i szkół żeńskich oraz tytuł profesora w tymże Instytucie (z łączną pensją 6000 rubli rocznie). Jednocześnie w 1826 r. (miała wówczas dwadzieścia osiem lat) została wysunięta przez Bentkowskiego na kandydata do Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Formalnie nie została jednak wybrana członkiem zgromadzenia. Na odrzuceniu wniosku zaważyły względy pozamerytoryczne. Nie chciano stwarzać precedensu, dotąd bowiem w Towarzystwie nie było kobiet.
Według świadectw współczesnych Tańska była sumiennym dydaktykiem, aczkolwiek cechował ją pewien chłód i dystans. Narcyza Żmichowska, polegając na opiniach uczennic, zarzucała jej preferowanie dziewcząt dobrze urodzonych. Autorka Poganki próbowała wyjaśnić upodobania „dworskie" Tańskiej jej związkami najpierw z Puławami Czartoryskich (przez rodziców), później
i szkół żeńskich oraz tytuł profesora w tymże Instytucie (z łączną pensją 6000 rubli rocznie). Jednocześnie w 1826 r. (miała wówczas dwadzieścia osiem lat) została wysunięta przez Bentkowskiego na kandydata do Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Formalnie nie została jednak wybrana członkiem zgromadzenia. Na odrzuceniu wniosku zaważyły względy pozamerytoryczne. Nie chciano stwarzać precedensu, dotąd bowiem w Towarzystwie nie było kobiet.<br> Według świadectw współczesnych Tańska była sumiennym dydaktykiem, aczkolwiek cechował ją pewien chłód i dystans. Narcyza Żmichowska, polegając na opiniach uczennic, zarzucała jej preferowanie dziewcząt dobrze urodzonych. Autorka Poganki próbowała wyjaśnić upodobania &#132;dworskie" Tańskiej jej związkami najpierw z Puławami Czartoryskich (przez rodziców), później
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego