Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 25
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
zespołem cech, decydujących o jej istocie, w dużym, stopniu niezmiennych, jednakie ważne są w jej obrębie zróżnicowania. Zróżnicowania rozmaitego typu, Wyróżniłbym trzy podstawowe jej odmiany: 1) perswazyjną, 2) biurokratyczną, 3) kiczawo-ludyczną. Świadom jestem, że rozróżnienia te nie są w pełni precyzyjne i że można je uznać za arbitralne. Niezbyt precyzyjne, gdyż odmiana pierwsza zajmuje pozycję dominującą, pod niej też uzależnione są dwie pozostałe odmiany. Ponadto stery pośrednie są rozległe, a wzajemne oddziaływanie poszczególnych odmian - duże. Najszerzej następna jest oczywiście odmiana pierwsza, narzuca się oma przy każdej okazji, nie można się znaleźć poza jej oddziaływaniem. W jej obrębie wypracowano pewien wzorzec
zespołem cech, decydujących o jej istocie, w dużym, stopniu niezmiennych, jednakie ważne są w jej obrębie zróżnicowania. Zróżnicowania rozmaitego typu, Wyróżniłbym trzy podstawowe jej odmiany: 1) perswazyjną, 2) biurokratyczną, 3) <orig>kiczawo-ludyczną</>. Świadom jestem, że rozróżnienia te nie są w pełni precyzyjne i że można je uznać za arbitralne. Niezbyt precyzyjne, gdyż odmiana pierwsza zajmuje pozycję dominującą, pod niej też uzależnione są dwie pozostałe odmiany. Ponadto stery pośrednie są rozległe, a wzajemne oddziaływanie poszczególnych odmian - duże. Najszerzej następna jest oczywiście odmiana pierwsza, narzuca się oma przy każdej okazji, nie można się znaleźć poza jej oddziaływaniem. W jej obrębie wypracowano pewien wzorzec
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego