Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 02.06 (6)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000
w książce "Siedmiu wodzów" rosyjski historyk Dmitrij Wołkogonow: "... dla komunizmu, w którym nie ma ani dobra, ani szlachetności, ani godności - siła jest główną wartością". Dla postkomunizmu też.
By akcja mogła odnieść drugie zwycięstwo, niezbędna jest zmiana jej wizerunku, musi przestać być postrzegana jako ugrupowanie targane wewnętrznymi konfliktami. Potrzebne jest jasne, precyzyjne określenie kompetencji poszczególnych struktur AWS, trybu podejmowania i egzekwowania decyzji, odpowiedzialności za jej wykonanie. Teraz zbyt wiele jest w tej dziedzinie dowolności, nieokreśloności, zbyt mało przejrzystych demokratycznych mechanizmów. To właśnie jest powodem frustracji wielu uczciwych i zatroskanych o losy Polski posłów, którzy mają wrażenie pomijania ich roli i opinii przy
w książce "Siedmiu wodzów" rosyjski historyk Dmitrij Wołkogonow: "... dla komunizmu, w którym nie ma ani dobra, ani szlachetności, ani godności - siła jest główną wartością". Dla postkomunizmu też.<br>By akcja mogła odnieść drugie zwycięstwo, niezbędna jest zmiana jej wizerunku, musi przestać być postrzegana jako ugrupowanie targane wewnętrznymi konfliktami. Potrzebne jest jasne, precyzyjne określenie kompetencji poszczególnych struktur AWS, trybu podejmowania i egzekwowania decyzji, odpowiedzialności za jej wykonanie. Teraz zbyt wiele jest w tej dziedzinie dowolności, nieokreśloności, zbyt mało przejrzystych demokratycznych mechanizmów. To właśnie jest powodem frustracji wielu uczciwych i zatroskanych o losy Polski posłów, którzy mają wrażenie pomijania ich roli i opinii przy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego