Typ tekstu: Książka
Autor: Kośmider Joanna, Mazur-Chrzanowska Barbara, Wyszyński Bartosz
Tytuł: Odory
Rok: 2002
zakresie małych wartości xC i xD. Interesujące jest również, czy podobne zależności występują także w innych układach dwuskładnikowych - na przykład o bardziej zróżnicowanych progach wyczuwalności. Różnice między nimi mogą być skorelowane z odpowiednimi stałymi empirycznymi w równaniach:

6 Elektroniczny nos
6.1. Wprowadzenie
Zidentyfikowanie związków odpowiedzialnych za zapach mieszaniny i precyzyjne
określenie ich stężeń jest bardzo kłopotliwe i kosztowne. Informacje o odpowiednich progach węchowej wyczuwalności są często niedostępne lub nie w pełni wiarygodne. Interpretację wyników analiz utrudnia brak możliwości przewidywania efektów wzmacniania lub osłabiania zapachu odorantów dominujących przez inne domieszki (patrz rozdz. 3-5).
Możliwości wykorzystania wyników rutynowych analiz składu mieszanin
zakresie małych wartości xC i xD. Interesujące jest również, czy podobne zależności występują także w innych układach dwuskładnikowych - na przykład o bardziej zróżnicowanych progach wyczuwalności. Różnice między nimi mogą być skorelowane z odpowiednimi stałymi empirycznymi w równaniach:<br>&lt;gap&gt;<br>&lt;tit&gt;6 Elektroniczny nos&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;6.1. Wprowadzenie&lt;/&gt;<br>Zidentyfikowanie związków odpowiedzialnych za zapach mieszaniny i precyzyjne<br>określenie ich stężeń jest bardzo kłopotliwe i kosztowne. Informacje o odpowiednich progach węchowej wyczuwalności są często niedostępne lub nie w pełni wiarygodne. Interpretację wyników analiz utrudnia brak możliwości przewidywania efektów wzmacniania lub osłabiania zapachu odorantów dominujących przez inne domieszki (patrz rozdz. 3-5).<br>Możliwości wykorzystania wyników rutynowych analiz składu mieszanin
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego