Typ tekstu: Książka
Autor: Oprzędkiewicz Janusz, Stolarski Bolesław
Tytuł: Komputerowe monitorowanie niezawodności samochodów
Rok: 2000
czasów oczekiwania, natychmiastowa lokalizacja miejsc wypadków, utrudnień w ruchu, automatyczne tworzenie "zielonej fali" dla pojazdów uprzywilejowanych,
- kartografia - sporządzanie map,
- kolejnictwo - ewidencja tras, obiektów, nadzór nad ruchem pojazdów, automatyczna rejestracja przebiegów, dystrybucja dokładnego czasu,
- leśnictwo - ewidencja zasobów, nawigacja w czasie oprysków, inteligentne dozowanie w czasie oprysków,
- lotnictwo - nawigacja, badanie zasięgu radarów, precyzyjne lądowania,
- melioracja - aktualizacja map, nawigacja,
- meteorologia - sondowanie jono- i troposfery,
- ochrona mienia - automatyczna lokalizacja obiektów,
- oświetlenie dróg - ewidencja obiektów, ewidencja uszkodzeń, mapy natężenia oświetlenia,
- ochrona środowiska - automatyczna ewidencja zanieczyszczeń, mapy obszarów skażonych,
- radiokomunikacja - mapy zasięgu nadajników, wyznaczanie teoretycznych zasięgów nadajników, projektowanie radiolinii,
- rurociągi - mapy przebiegów, ewidencja obiektów, ewidencja uszkodzeń, nawigacja
czasów oczekiwania, natychmiastowa lokalizacja miejsc wypadków, utrudnień w ruchu, automatyczne tworzenie "zielonej fali" dla pojazdów uprzywilejowanych, <br>- kartografia - sporządzanie map, <br>- kolejnictwo - ewidencja tras, obiektów, nadzór nad ruchem pojazdów, automatyczna rejestracja przebiegów, dystrybucja dokładnego czasu, <br>- leśnictwo - ewidencja zasobów, nawigacja w czasie oprysków, inteligentne dozowanie w czasie oprysków, <br>- lotnictwo - nawigacja, badanie zasięgu radarów, precyzyjne lądowania, <br>- melioracja - aktualizacja map, nawigacja, <br>- meteorologia - sondowanie jono- i troposfery, <br>- ochrona mienia - automatyczna lokalizacja obiektów, <br>- oświetlenie dróg - ewidencja obiektów, ewidencja uszkodzeń, mapy natężenia oświetlenia, <br>- ochrona środowiska - automatyczna ewidencja zanieczyszczeń, mapy obszarów skażonych, <br>- radiokomunikacja - mapy zasięgu nadajników, wyznaczanie teoretycznych zasięgów nadajników, projektowanie radiolinii, <br>- rurociągi - mapy przebiegów, ewidencja obiektów, ewidencja uszkodzeń, nawigacja
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego