Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
wykonywania tego typu prac.
W Przewodniku jest sporo takich czy innych błędów. Część z nich wyłapano i zamieszczono w erracie. Jest wszakże trochę nieścisłości, zresztą różnego typu. Tak np. w 1953 r. Pracownia Paleozoologiczna w Poznaniu należała do Muzeum Ziemi, a nie Muzeum Ziemi PAN (jak podano w indeksie). Niezbyt precyzyjne są np. informacje dotyczące publikacji przechowywanych w spuściznach (zwłaszcza J. Tokarskiego, ale dotyczy to znacznej części innych zespołów). Są to jednak dane, które zostaną z pewnością łatwo poprawione w kolejnym wydaniu. Podobnie weryfikacji wymaga nazewnictwo geograficzne.
Wysiłkiem zbiorowym pracowników Archiwum PAN otrzymaliśmy niezwykle pożyteczne opracowanie. Nakład 1300 egzemplarzy jest w
wykonywania tego typu prac.<br> W &lt;hi rend="italic"&gt;Przewodniku&lt;/hi&gt; jest sporo takich czy innych błędów. Część z nich wyłapano i zamieszczono w erracie. Jest wszakże trochę nieścisłości, zresztą różnego typu. Tak np. w 1953 r. Pracownia Paleozoologiczna w Poznaniu należała do Muzeum Ziemi, a nie Muzeum Ziemi PAN (jak podano w indeksie). Niezbyt precyzyjne są np. informacje dotyczące publikacji przechowywanych w spuściznach (zwłaszcza J. Tokarskiego, ale dotyczy to znacznej części innych zespołów). Są to jednak dane, które zostaną z pewnością łatwo poprawione w kolejnym wydaniu. Podobnie weryfikacji wymaga nazewnictwo geograficzne.<br> Wysiłkiem zbiorowym pracowników Archiwum PAN otrzymaliśmy niezwykle pożyteczne opracowanie. Nakład 1300 egzemplarzy jest w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego