Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Dzień Dobry
Nr: 06/07
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2001
w pracy też jesteśmy oceniani. Wielu nie ufa ocenom twierdząc, że są zbyt subiektywne. Czy istnieją jakieś kryteria, które mogą pomóc w tworzeniu obiektywnych, nie budzących zastrzeżeń ocen?
Jacek Walkiewicz: Znaleźć je trudno. W większości przypadków ocenie podlegają "miękkie", na ogół interpersonalne zdolności pracownika. Można oczywiście próbować obiektywizować ocenę poprzez precyzyjne określanie oczekiwań i kryteriów. Jeśli pracownik je spełni - plus, jeśli nie - minus. Wówczas ocena będzie mieć odniesienie do konkretnych, wymiernych wskaźników. Wtedy zmniejsza się obszar ewentualnej kontestacji.

Kryteria muszą być jednak jasno sprecyzowane.
Tak. Nie można powiedzieć, że sprzedaż ma wzrosnąć. Tak wyrażone oczekiwania wprowadzają tylko dezinformację. Pracownik nie wie
w pracy też jesteśmy oceniani. Wielu nie ufa ocenom twierdząc, że są zbyt subiektywne. Czy istnieją jakieś kryteria, które mogą pomóc w tworzeniu obiektywnych, nie budzących zastrzeżeń ocen?<br>Jacek Walkiewicz: Znaleźć je trudno. W większości przypadków ocenie podlegają "miękkie", na ogół interpersonalne zdolności pracownika. Można oczywiście próbować obiektywizować ocenę poprzez precyzyjne określanie oczekiwań i kryteriów. Jeśli pracownik je spełni - plus, jeśli nie - minus. Wówczas ocena będzie mieć odniesienie do konkretnych, wymiernych wskaźników. Wtedy zmniejsza się obszar ewentualnej kontestacji.<br><br>Kryteria muszą być jednak jasno sprecyzowane.<br>Tak. Nie można powiedzieć, że sprzedaż ma wzrosnąć. Tak wyrażone oczekiwania wprowadzają tylko dezinformację. Pracownik nie wie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego