Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
zdrowego rozsądku".

Uważam, iż są to sformułowania nazbyt ogólne. Także krąg potencjalnych użytkowników testu jest zbyt duży (m.in.: "nauczyciele oraz urzędnicy wybierający i interpretujący metody testowe dla potrzeb własnych instytucji" - APA, 1985a, s. 7). Myślę, że praźródłem kontrowersji etycznych związanych z konstruowaniem oraz stosowaniem różnorakich testów psychologicznych jest niezbyt precyzyjne określenie "warunków brzegowych", które muszą być spełnione przez: (1) kandydata na twórcę i użytkownika testu psychologicznego oraz (2) "kandydata" na test psychologiczny. Określenie owych standardów (i ich spełnienie) można traktować jako zdanie kolokwium wejściowego na seminarium specjalistyczne na uniwersytecie. Spróbujmy więc zastanowić się nad owymi "warunkami brzegowymi".

Test psychologiczny (świadomie
zdrowego rozsądku".<br><br>Uważam, iż są to sformułowania nazbyt ogólne. Także krąg potencjalnych użytkowników testu jest zbyt duży (m.in.: "nauczyciele oraz urzędnicy wybierający i interpretujący metody testowe dla potrzeb własnych instytucji" - APA, 1985a, s. 7). Myślę, że praźródłem kontrowersji etycznych związanych z konstruowaniem oraz stosowaniem różnorakich testów psychologicznych jest niezbyt precyzyjne określenie "warunków brzegowych", które muszą być spełnione przez: (1) kandydata na twórcę i użytkownika testu psychologicznego oraz (2) "kandydata" na test psychologiczny. Określenie owych standardów (i ich spełnienie) można traktować jako zdanie kolokwium wejściowego na seminarium specjalistyczne na uniwersytecie. Spróbujmy więc zastanowić się nad owymi "warunkami brzegowymi".<br><br>Test psychologiczny (świadomie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego