Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
obrotu, związanego z nieruchomymi masami nadwozia i osprzętu roboczego. Następuje szybki wzrost ciśnienia do wartości pmax i powolny rozruch nadwozia, wynikający z działania stałego momentu obrotowego MS. W tej fazie rozruchu, jako rezultat małej prędkości obrotowej silnika mechanizmu obrotu, część strumienia oleju jest kierowana przez zawór bezpieczeństwa do zbiornika. Wzrost prędkości obrotowej nadwozia powoduje wzrost natężenia strumienia oleju przepływającego przez silnik. Gdy natężenie to osiągnie wartość graniczną, rozpoczyna się druga faza rozruchu, w której natężenie przepływu i ciśnienie w układzie są związane zasadą stałej mocy.
Dzieląc czas rozruchu na dwa przedziały czasowe, otrzymuje się

oraz

Dla pierwszej fazy rozruchu, odbywającej się pod
obrotu, związanego z nieruchomymi masami nadwozia i osprzętu roboczego. Następuje szybki wzrost ciśnienia do wartości pmax i powolny rozruch nadwozia, wynikający z działania stałego momentu obrotowego MS. W tej fazie rozruchu, jako rezultat małej prędkości obrotowej silnika mechanizmu obrotu, część strumienia oleju jest kierowana przez zawór bezpieczeństwa do zbiornika. Wzrost prędkości obrotowej nadwozia powoduje wzrost natężenia strumienia oleju przepływającego przez silnik. Gdy natężenie to osiągnie wartość graniczną, rozpoczyna się druga faza rozruchu, w której natężenie przepływu i ciśnienie w układzie są związane zasadą stałej mocy.<br>Dzieląc czas rozruchu na dwa przedziały czasowe, otrzymuje się<br>&lt;gap&gt;<br>oraz<br>&lt;gap&gt;<br>Dla pierwszej fazy rozruchu, odbywającej się pod
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego