Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
obrotowej, wskutek wzrostu obciążenia, poniżej nM powoduje zatrzymanie silnika. Zwiększenie jej powyżej nmax jest niemożliwe. Z tego względu, użytkowy zakres prędkości obrotowej silnika jest ograniczony od dołu prędkością obrotową nM , odpowiadającą maksymalnej wartości momentu obrotowego silnika Mmax (punkt 2) i od góry maksymalną prędkością obrotową nmax, wynikającą z działania regulatora prędkości obrotowej (punkt 4). Pełne zapotrzebowanie mocy silnika, wynikające z działania układów napędowych koparki, powinno odpowiadać punktowi 3 przedstawionej charakterystyki.
Większość producentów silników spalinowych oferuje silniki z regulatorami prędkości obrotowej o różnym zakresie działania. W celu scharakteryzowania tego czynnika, wprowadzono pojęcie stopnia niejednostajności regulatora określanego jako [3], [40]

lub

Musi być on
obrotowej, wskutek wzrostu obciążenia, poniżej nM powoduje zatrzymanie silnika. Zwiększenie jej powyżej nmax jest niemożliwe. Z tego względu, użytkowy zakres prędkości obrotowej silnika jest ograniczony od dołu prędkością obrotową nM , odpowiadającą maksymalnej wartości momentu obrotowego silnika Mmax (punkt 2) i od góry maksymalną prędkością obrotową nmax, wynikającą z działania regulatora prędkości obrotowej (punkt 4). Pełne zapotrzebowanie mocy silnika, wynikające z działania układów napędowych koparki, powinno odpowiadać punktowi 3 przedstawionej charakterystyki.<br>Większość producentów silników spalinowych oferuje silniki z regulatorami prędkości obrotowej o różnym zakresie działania. W celu scharakteryzowania tego czynnika, wprowadzono pojęcie stopnia niejednostajności regulatora określanego jako [3], [40]<br>&lt;gap&gt;<br>lub<br>&lt;gap&gt;<br>Musi być on
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego